Kako se piše - Početna

Sadržaj riječi i pojmova

Odaberite riječ i saznajte kako se ispravno piše


A


amidža ili amiđa
analitičan ili analitićan
analitičar ili analitićar
analitički ili analitićki
artikl ili artikal

B


bašča ili bašća
beričet ili berićet
besraman ili bezsraman
bezbjednost ili bezbijednost
bezosjećajan ili bez osjećajan
bonbon ili bombon
bonbona ili bombona

C


cijepač, cijepać, cjepač ili cjepać
cjev ili cijev
cijenik ili cjenik
cijeniti ili cjeniti
cijenovnik ili cjenovnik
cvijet ili cvjet
cvjetati ili cvijetati
cvjetić ili cvijetić
cvjetnjak ili cvijetnjak
cvjetovi ili cvijetovi

Č, Ć


čak ili ćak
čaršaf ili čaršav
čekati ili ćekati
čemu ili ćemu
čestitki ili čestitci
čiji ili ćiji
čim ili ćim
čitalac ili čitatelj
čitati ili ćitati
član ili ćlan
čošak ili ćošak
čovjek ili čovijek
čumur ili ćumur
ćete ili će te
ćevapčić ili ćevapćić
ćevapi ili čevapi

D


dabome ili dabogme
dajdža ili daidža
da li ili dali
dapače ili dapaće
dijeta ili dieta
djeca ili dijeca
dječiji ili diječiji
djelić ili dijelić
djelo ili dijelo
djevica ili dijevica
dogrla ili do grla
dopola ili do pola
dosad ili do sad
dovde ili do ovde
drugdje ili drugde

Dž, Đ


džaba ili đaba
džamija ili đamija
džematlija ili đematlija
džemper ili đemper
džemre ili đemre

E


ekselencija ili ekscelencija
ekskurzija ili eskurzija
ekonomičan ili ekonomićan
ekopolicija ili eko policija

F


faktički ili faktićki
faličan ili falićan
fanatičan ili fanatićan
fantastićno ili fantastično
fioka ili fijoka

G


generacio ili generacijo
godina sa tačkom
godinu i po ili godinu ipo
gospođa skraćeno
gospodin skraćeno

H


hairli ili hajirli
hajde ili ajde
hambar ili hanbar
hijerarhija ili hijararhija
historija ili istorija
htio ili htjeo

I


iako ili i ako
ićićemo ili ići ćemo
iliti ili ili ti
izvinite ili izvini te
izviniti ili izvinuti

J


ja bi ili ja bih
javiće ili javit će
javi ću ti ili javit ću ti
je li ili jeli

K


kadgod ili katgod
kadkada ili katkada
kaiš ili kajiš
kamo li ili kamoli
kuča ili kuća
Kurban-bajram ili kurban bajram

L


laboratorij ili labaratorij
laboratorija ili labaratorija
ladno ili hladno
lahko ili lako
lijep ili ljep

LJ


ljekar ili lekar
ljep ili lijep
ljevičar ili ljevićar
ljevoruk ili lijevoruk

M


mada ili ma da
maloprije ili malo prije
malte ne ili maltene
mašala ili mašalah ili mašallah
mogučnost ili mogućnost

N


nabolje ili na bolje
naćiću ili naći ću
način ili naćin
nadebelo ili na debelo
nadesno ili na desno
naglas ili na glas
naizgled ili na izgled
najbolja ili naj bolja
najviše ili naj više
najvrijedniji ili najvredniji
napamet ili na pamet
naprazno ili na prazno
naprekid ili na prekid
naruku ili na ruku
na godinu ili nagodinu
na silu ili nasilu
na skroz ili naskroz
na žalost ili nažalost
nećemo ili ne ćemo
ne mogu ili nemogu
ne moram ili nemoram
ne može ili nemože
ne postoji ili nepostoji
ne pravilno ili nepravilno
ne smije ili nesmije
neinteresuje ili ne interesuje
neodgovara ili ne odgovara
neplanirano ili ne planirano
nevažno ili ne važno
nevjerujem ili ne vjerujem
nezaboravi ili ne zaboravi
nezavisan ili nezavistan
neznam ili ne znam
nijedna ili ni jedna
nimalo ili ni malo

NJ


njegovatelj ili negovatelj
njemica ili nijemica
nježan ili nežan

O


obavijest ili obavjest
obavijestiti ili obavjestiti
obe ili obje
odjednom ili od jednom
odjelo ili odijelo
odkad ili otkad
odprilike ili otprilike
osmijeh ili osmjeh

P


pamčenje ili pamćenje
paničiti ili panićiti
papirić ili papirič
Perzija ili Persija
podaci ili podatci
podijeliti ili podjeliti
podpisati ili potpisati
podsetiti ili podsjetiti
podsjetnik ili potsjetnik
potcijeniti ili podcijeniti
predhodni ili prethodni
predhodno ili prethodno
predpostaviti ili pretpostaviti
predstavlja ili pretstavlja
predstavnik ili pretstavnik
preključe ili prekjuče
preključer ili prekjučer
preključerašnji ili prekjučerašnji
prevoz ili prijevoz
prijevod ili prevod
primijetiti ili primjetiti

R


redoslijed ili redosljed
riječ ili rječ
riječica ili rječica
riječnik ili rječnik
rješenje ili riješenje

S


samnom ili sa mnom
selam alejk ili selam alejkum
smijer ili smjer
sobzirom ili s obzirom
sumljivo ili sumnjivo
sumnjam ili sumljam
svejedno ili sve jedno

Š


šačica ili šaćica
šečer ili šećer
šezdeset ili šestdeset
šorc ili šorts
štaviše ili šta više

T


tačno ili taćno
također ili takođe
takozvani ili tako zvani
tastatura ili tastetura
tko ili ko
trauma ili trauna
trenutci ili trenuci

U


ubuduće ili u buduće
umjesto ili umesto
unaprijed ili u naprijed
uopšte ili u opšte
upravu ili u pravu
uredu ili u redu
ustvari ili u stvari
uticaj ili utjecaj
uvijek ili uvjek

V


valjda ili valda
vanserijski ili van serijski
vanstranački ili van stranački
velik ili velak
viši ili višlji

Z


za malo ili zamalo
zauvijek ili za uvijek
zauzvrat ili za uzvrat

Ž


želuci ili želudci