Kako se piše - Početna

Sadržaj riječi i pojmova

Odaberite riječ i saznajte kako se ispravno piše


A


absolutno ili apsolutno
abstraktno ili apstraktno
alal ili halal
amidža ili amiđa
analitičan ili analitićan
analitičar ili analitićar
analitički ili analitićki
artikl ili artikal
asma ili astma

B


bašča ili bašća
Baščaršija ili baščaršija
beričet ili berićet
besraman ili bezsraman
bezbjednost ili bezbijednost
bezosjećajan ili bez osjećajan
bijelo ili bjelo
bismo ili bi smo
bonbon ili bombon
bonbona ili bombona

C


cijepač, cijepać, cjepač ili cjepać
cjev ili cijev
cijenik ili cjenik
cijeniti ili cjeniti
cijenovnik ili cjenovnik
cvijet ili cvjet
cvjetati ili cvijetati
cvjetić ili cvijetić
cvjetnjak ili cvijetnjak
cvjetovi ili cvijetovi

Č, Ć


čak ili ćak
čaršaf ili čaršav
čekati ili ćekati
ćemo ili će mo
čemu ili ćemu
čestitki ili čestitci
čiji ili ćiji
čim ili ćim
čitalac ili čitatelj
čitati ili ćitati
član ili ćlan
čošak ili ćošak
čovjek ili čovijek
čumur ili ćumur
ćete ili će te
ćevapčić ili ćevapćić
ćevapi ili čevapi

D


dabogda ili da bogda
dabome ili dabogme
dajdža ili daidža
da li ili dali
dapače ili dapaće
dijeta ili dieta
dijete ili djete
djeca ili dijeca
dječiji ili diječiji
djelić ili dijelić
djelimično ili djelomično
djelo ili dijelo
djevica ili dijevica
dobija ili dobiva
dobrodošli ili dobro došli
doći ću ili doćiću
dodna ili do dna
dogodine ili do godine
dogrla ili do grla
dokad ili do kad
dokasno ili do kasno
domalo ili do malo
dopola ili do pola
dosad ili do sad
doskora ili do skora
dotad ili do tad
dotamo ili do tamo
dovde ili do ovde
dovraga ili do vraga
drugdje ili drugde

Dž, Đ


džaba ili đaba
džamija ili đamija
džematlija ili đematlija
džemper ili đemper
džemre ili đemre

E


ekselencija ili ekscelencija
ekskurzija ili eskurzija
ekonomičan ili ekonomićan
ekopolicija ili eko policija

F


faktički ili faktićki
faličan ili falićan
fanatičan ili fanatićan
fantastićno ili fantastično
fioka ili fijoka

G


generacio ili generacijo
godina sa tačkom
godinu i po ili godinu ipo
gospođa skraćeno
gospodin skraćeno

H


hairli ili hajirli
hajde ili ajde
hambar ili hanbar
hijerarhija ili hijararhija
historija ili istorija
htio ili htjeo

I


iako ili i ako
ići ću ili ićiću
ićićemo ili ići ćemo
idalje ili i dalje
iliti ili ili ti
ima li ili imali
ionako ili i onako
ispravno ili izpravno
itekako i te kako
izači ću ili izaći ću
izdaleka ili iz daleka
izdalje ili iz dalje
izglasa ili iz glasa
iznova ili iz nova
izobilja ili iz obilja
izranije ili iz ranije
izreda ili iz reda
izvinite ili izvini te
izviniti ili izvinuti

J


ja bi ili ja bih
javiće ili javit će
javite ili javi te
javi ću ti ili javit ću ti
je li ili jeli
jučer ili juče

K


kadgod ili katgod
kadkada ili katkada
kaiš ili kajiš
kamo li ili kamoli
kolikogod ili koliko god
komfor ili konfor
korištenje ili korišćenje
krompir ili krumpir
kuča ili kuća
Kurban-bajram ili kurban bajram

L


laboratorij ili labaratorij
laboratorija ili labaratorija
ladno ili hladno
lahko ili lako
lijep ili ljep

LJ


ljekar ili lekar
ljep ili lijep
ljevičar ili ljevićar
ljevoruk ili lijevoruk

M


mada ili ma da
maica ili majica
majki ili majci
maloprije ili malo prije
malte ne ili maltene
mašala ili mašalah ili mašallah
mogučnost ili mogućnost

N


nabolje ili na bolje
nabrzinu ili na brzinu
načas ili na čas
naćiću ili naći ću
način ili naćin
nadalje ili na dalje
nadebelo ili na debelo
nadesno ili na desno
naglas ili na glas
naizgled ili na izgled
najbolja ili naj bolja
najbolje ili naj bolje
najjeftiniji ili naj jeftiniji
najmiliji ili naj miliji
najviše ili naj više
najvrijedniji ili najvredniji
nakratko ili na kratko
napamet ili na pamet
napolje ili na polje
naprazno ili na prazno
naprekid ili na prekid
naprimjer ili na primjer
naruku ili na ruku
nasamo ili na samo
nasigurno ili na sigurno
nasilu ili na silu
nasreću ili na sreću
na godinu ili nagodinu
na silu ili nasilu
na skroz ili naskroz
na to ili nato
na žalost ili nažalost
ne bi ili nebi
ne bih ili ne bi
ne daj ili nedaj
ne dam ili nedam
ne dođe ili nedođe
ne dozvoljava ili nedozvoljava
nećemo ili ne ćemo
nedajte ili ne dajte
nedaju ili ne daju
nedjelja ili nedelja
nedostaju ili ne dostaju
ne gleda ili negleda
ne gledam ili negledam
ne koristi ili nekoristi
ne mogu ili nemogu
ne moram ili nemoram
ne može ili nemože
ne nosi ili nenosi
ne pismen ili nepismen
ne postoji ili nepostoji
ne povjerovati ili nepovjerovati
ne pravilno ili nepravilno
ne realno ili nerealno
ne smije ili nesmije
ne stignem ili nestignem
ne treba ili netreba
ne umije ili neumije
ne volim ili nevolim
ne zanima ili nezanima
ne znaju ili neznaju
ne znate ili neznate
neinteresuje ili ne interesuje
nemam ili ne mam
nemoj ili ne moj
nemojte ili nemoj te
neodgovara ili ne odgovara
nepiše ili ne piše
neplanirano ili ne planirano
nevažno ili ne važno
nepoštujem ili ne poštujem
neradi ili ne radi
nestižem ili ne stižem
nevezano ili ne vezano
nevidim ili ne vidim
nevjerujem ili ne vjerujem
nezaboravi ili ne zaboravi
nezavisan ili nezavistan
neznam ili ne znam
nijedna ili ni jedna
nimalo ili ni malo
niotkud ili ni odkud
nizašta ili ni za šta
niotkuda ili ni odkuda

NJ


njegovatelj ili negovatelj
njemica ili nijemica
nježan ili nežan

O


obavijest ili obavjest
obavijestiti ili obavjestiti
obe ili obje
od kako ili otkako
odavde ili odavdje
odaziv ili odziv
odjednom ili od jednom
odjelo ili odijelo
odkad ili otkad
odprilike ili otprilike
odreda ili od reda
odsijek ili odsjek
oduvijek ili od uvijek
osmijeh ili osmjeh
otići ili otiči
otkud ili odkud
otuda ili od tuda

P


pamčenje ili pamćenje
paničiti ili panićiti
papirić ili papirič
Perzija ili Persija
podaci ili podatci
podijeliti ili podjeliti
podnio ili podnjeo
podpisati ili potpisati
podsetiti ili podsjetiti
podsjetim ili potsjetim
podsjetnik ili potsjetnik
pogledaj te ili pogledajte
poljubci ili poljupci
pomalo ili po malo
pomjera ili pomijera
pomjeranje ili pomijeranje
ponedjeljak ili ponedeljak
ponešto ili po nešto
popij ili popi
posle ili poslije
poslijepodne ili poslije podne
posljednji ili poslednji
potcijeniti ili podcijeniti
potpitanje ili podpitanje
predhodni ili prethodni
predhodno ili prethodno
predpostaviti ili pretpostaviti
predstavlja ili pretstavlja
predstavnik ili pretstavnik
preključe ili prekjuče
preključer ili prekjučer
preključerašnji ili prekjučerašnji
pretpostavljam ili predpostavljam
prevoz ili prijevoz
pri kraju ili prikraju
prijevod ili prevod
primijetiti ili primjetiti

R


redoslijed ili redosljed
riječ ili rječ
riječica ili rječica
riječnik ili rječnik
rješenje ili riješenje

S


samnom ili sa mnom
sasvim ili sa svim
selam alejk ili selam alejkum
smijer ili smjer
snijeg ili snjeg
sobzirom ili s obzirom
stići će ili stićiće
sto ili stol
sumljiv ili sumnjiv
sumljivo ili sumnjivo
sumnjam ili sumljam
svejedno ili sve jedno

Š


šačica ili šaćica
šečer ili šećer
šezdeset ili šestdeset
šorc ili šorts
štaviše ili šta više

T


tačno ili taćno
također ili takođe
takozvani ili tako zvani
tastatura ili tastetura
tko ili ko
trauma ili trauna
trčati ili trćati
trenutci ili trenuci
trkač ili trkać
trkači ili trkaći
turistkinja ili turistica

U


ubuduće ili u buduće
uglavnom ili u glavnom
ukoliko ili u koliko
umjesto ili umesto
unaprijed ili u naprijed
unazad ili u nazad
uopšte ili u opšte
upitanju ili u pitanju
upola ili u pola
upomoć ili u pomoć
upravu ili u pravu
uputstvo ili upustvo
uredu ili u redu
usljed ili uslijed
ustvari ili u stvari
uticaj ili utjecaj
uvijek ili uvjek
uživajte ili uživaj te

V


valjda ili valda
vanserijski ili van serijski
vanstranački ili van stranački
velik ili velak
vidio ili vidjeo
viši ili višlji

Z


za malo ili zamalo
zasad ili za sad
zauvijek ili za uvijek
zauzvrat ili za uzvrat
značenje ili znaćenje
znači će ili značiće
značiti ili znaćiti

Ž


želuci ili želudci