Kako se piše - Početna

četiristo ili četristo - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše četiristo ili četristo?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše četiristo i četiri stotine.


Nepravilno se piše četristo, ćetiristo, četirista.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše ima li ili imali?PODRŽITE NAŠ RAD