Kako se piše - Početna

brijeg ili brjeg - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše brijeg ili brjeg?
U bosanskom jeziku

ispravno se piše brijeg.

(mn. bregovi/brijezi )


Nepravilno se piše brjeg.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše ima li ili imali?PODRŽITE NAŠ RAD