Kako se piše - Početna

naglas ili na glas - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


naglas ili na glas

naglas ili na glas?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše naglas i na glas

Primjer 1: naglas (glasno).
Primjer 2: na glas (o ratu).(Literatura:Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Wikipedia)Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam
ćemo ili će mo
ćete ili će te
predhodni ili prethodni
ne treba ili netreba
odštampati ili otštampati
ne postoji ili nepostoji
zauzvrat ili za uzvrat
nijedna ili ni jedna
ne može ili nemože
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
iliti ili ili ti
da li ili dali ?PODRŽITE NAŠ RAD


Podijeli članak:


Pošalji WhatsAppom
Pošalji Facebook Messengerom
Pošalji Viberom
Podijeli na Facebooku
Podijeli na Twitteru