Kako se piše - Početna

Kako se piše: naglas ili na glas?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše jedno i drugo

Primjer 1: naglas (glasno).
Primjer 2: na glas (o ratu).
PODRŽITE NAŠ RAD