Kako se piše - Početna

dosad ili do sad - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Kako se pravilno piše dosad ili do sad

dosad ili do sad?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše dosad(a) i do sadaPrimjer: Nikada dosad nije na tako jasan i dubok način promišljao.
Postupljeno je prema do sada u nauci prihvaćenim pravilima.


Značenje: Do ovog trenutka, do momenta kad govorimo.Izvor:

Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
dovde ili do ovde
na to ili nato
brinuti ili briniti
izvinite ili izvini te
ne postoji ili nepostoji
smijer ili smjer
obe ili obje
također ili takođe
djelo ili dijelo
dajdža ili daidža
na žalost ili nažalost
vrijeme ili vrjeme
samnom ili sa mnom
uredu ili u redu
upravu ili u pravu
pretpostavljam ili predpostavljam
da li ili dali
neznam ili ne znam
ne mogu ili nemogu
uspjeh ili uspijeh
zahtjev ili zahtijev
predstavlja ili pretstavlja
dijete ili djete?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD