Kako se piše - Početna

cijena ili cjena - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše cijena ili cjena?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše cijena.


Nepravilno se piše cjena.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše ima li ili imali?PODRŽITE NAŠ RAD