Kako se piše - Početna

ne treba ili netreba: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Kako se pravilno piše ne treba ili netreba

Ovdje se radi o upotrebi glagola trebati (trebam, trebaš, treba, trebamo, trebate, trebaju).
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše ne treba.


Također, pravilno je pisati: ne trebam, ne trebaš, ne trebamo, ne trebate, ne trebaju.Primjeri:


Pravopis je bitan jer ne treba zanemariti pravila jezika.
U obliku ovog dokumenta ne treba upotreba glagola bez prethodne provjere.


Nepravilno je pisati netreba (spojeno).
Također, nepravilno je pisati: netrebam, netrebaš, netrebamo, netrebate, netrebaju (spojeno).


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
predhodni ili prethodni
odštampati ili otštampati
ne postoji ili nepostoji
zauzvrat ili za uzvrat
nijedna ili ni jedna
ne može ili nemože
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
iliti ili ili ti
da li ili dali?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS