Kako se piše - Početna

ne treba ili netreba - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


ne treba ili netreba - Kako se piše?

ne treba ili netreba?


U bosanskom jeziku ispravno se piše ne treba.
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
predhodni ili prethodni
odštampati ili otštampati
ne postoji ili nepostoji
zauzvrat ili za uzvrat
nijedna ili ni jedna
ne može ili nemože
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
iliti ili ili ti
da li ili dali?
Obračun bruto plata


PODRŽITE NAŠ RAD