Kako se piše - Početna

neznam ili ne znam - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


neznam ili ne znam - Kako se piše?

neznam ili ne znam?


U bosanskom jeziku ispravno se piše ne znam.Primjer: Ne znam ni ko je, ni gdje je.


Ne znam kako se piše "neznam", da li se piše odvojeno ili zajedno.
Ne znam ništa o pravilima glagola u pravopisu.
Nemojte me pitati o obliku riječi jer nisam upoznat sa tim.
Ne znam da li znate pravila jezika.
Znate li više od mene o pravilima pravopisa?
Ne znam jesu li ove riječi u ispravnom obliku.
Nemojte se iznenaditi ako ne znam odgovor.
Ne znam gdje su nestali moji glagoli.
Znam da neću uspjeti pravilno napisati sve oblike.
Ne znam hoćemo li napisati sastavljeno ili odvojeno.
Ne znam kako se koriste lične kategorije u pravopisu.
Znamo li svi osnove jezika?
Ne znam da li će ove riječi nedostajati.
Znam li ja uopće bilo šta o pravilima pravopisa?Nepravilno se piše neznam.(Literatura: Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Wikipedia)


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam
ne da ili neda
nezna ili ne zna?


Obračun bruto plata


PODRŽITE NAŠ RAD