Kako se piše - Početna

rješava ili riješava - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše rješava ili riješava?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše rješava (rješavati, prez. rješavam, prid. trp. rješavan, pril. sad. rješavajući, gl. im. rješavanje).


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše prijedlog ili prjedlog?
PODRŽITE NAŠ RAD