Kako se piše - Početna

Kako se piše: nadebelo ili na debelo?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše nadebelo i na debelo.

Primjer 1: nadebelo isjekao.
Primjer 2: na debelo granje.
PODRŽITE NAŠ RAD