Kako se piše - Početna

napola ili na pola - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše napola ili na pola?


U bosanskom jeziku ispravno se piše napola i na pola.Napola savijenih nogu.
Odustao je na pola puta.

Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše neplanirano ili ne planirano?
PODRŽITE NAŠ RAD