Kako se piše - Početna

upravu ili u pravu: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


upravu ili u pravu - Kako se piše?

Šta je ispravno?
U bosanskom jeziku ispravno se piše u pravu.


Primjeri:

Kada napišemo seminarski rad, važno je biti u pravu i koristiti ispravne jezičke resurse.
U pravu smo kada naglašavamo značaj gramatike u procesu pisanja na fakultetu.
Kada je riječ o pisanju, trebamo biti u pravu i izbjegavati nedoumice oko pravilne upotrebe riječi.
Na fakultetu je važno koristiti ispravne izraze kako bismo bili u pravu u akademskom okruženju.(Literatura:Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Wikipedia)Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
ne daj ili nedaj
otkud ili odkud
uvijek ili uvjek
podaci ili podatci
nemojte ili nemoj te
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam
ne da ili neda
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
iliti ili ili ti
nezna ili ne zna?PODRŽITE NAŠ RAD