Kako se piše - Početna

ćete ili će te - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


ćete ili će te - Kako se piše?

Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku ispravno se piše ćete i će te.


Zašto?

Primjeri:


Evo jednog zanimljivog primjera: kada ćemo koristiti spojeno, a kada odvojeno pisanje "će te"?
Vi ćete ga nazvati.
On će te nazvati.
Kada napišete svoj sastav, obratite pažnju da li ćete koristiti oblik "će te" ili "ćete".
Da li će te napisati sastav u skladu s pravilima pravopisa?
U pravopisu je važno razlikovati kada ćete koristiti "će te" i kada "ćete".
Da li će te se pridržavati pravopisnih pravila kada pišete svoj sastav?
Pravopis je veoma važan aspekt jezika, stoga je bitno znati kako pravilno upotrebljavati "će te".
Uvek je dobro proveriti pravopisne nedoumice vezane za upotrebu "će te" i "ćete".Izvor:

Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
na to ili nato
riješeno ili rješeno
izvinite ili izvini te
ne postoji ili nepostoji
smijer ili smjer
obe ili obje
također ili takođe
djelo ili dijelo
dajdža ili daidža
na žalost ili nažalost
vrijeme ili vrjeme
samnom ili sa mnom
uredu ili u redu
ćete ili će te
pretpostavljam ili predpostavljam
da li ili dali
neznam ili ne znam
ne mogu ili nemogu
uspjeh ili uspijeh
zahtjev ili zahtijev
predstavlja ili pretstavlja
dijete ili djete?
Obračun bruto plata


PODRŽITE NAŠ RAD