Kako se piše - Početna

kći ili kćer: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Kako se pravilno piše kći ili kćer

Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše kći i kćer.


(gen. jd. kćeri, akuz. jd. kćer, vok. jd. kćeri, instr. jd. kćeri, nom. mn. kćeri, gen. mn. kćeri)
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
uredu ili u redu
samnom ili sa mnom
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS