Kako se piše - Početna

Kako se piše: čemu ili ćemu?Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše čemu.
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
cijenik ili cjenik
august ili avgust
bijeda ili bjeda
bitki ili bitci
bonbon ili bombon
bratski ili bracki
čaša ili ćaša
čestitka ili ćestitka
crijep ili crjep
dabogda ili da bogda
dioba ili dijoba
djeljenik ili dijeljenik
djevica ili dijevica
doletjeti ili doletiti
domačica ili domaćica
džem ili đem
ekselencija ili ekscelencija?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS