Kako se piše - Početna

je li ili jeli - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše je li ili jeli?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše je li

Primjer: ...je li mu ona biljka još u životu
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
PODRŽITE NAŠ RAD