Kako se piše - Početna

je li ili jeli - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


je li ili jeli

Da li se pravilno piše je li ili jeli?


Ovdje se radi o nedoumici sastavljenog ili rastavljenog pisanja.
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše je li (odvojeno)


Primjer:


Je li mu ona biljka još u životu?
Je li blizu restoran o kojem si govorio?Ispravno se piše i jeli (sastavljeno).
Sastavljen oblik pripada glagolu jesti.


Primjer:

Šta ste danas jeli za ručak?
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
ne daj ili nedaj
otkud ili odkud
uvijek ili uvjek
podaci ili podatci
nemojte ili nemoj te
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam
ne da ili neda
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
iliti ili ili ti
nezna ili ne zna?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD