Kako se piše - Početna

osvijetliti ili osvjetliti

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše osvijetliti ili osvjetliti?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše osvijetliti.


Nepravilno se piše osvjetliti.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše neodgovara ili ne odgovara?DONIRAJTE I PODRŽITE NAS