Kako se piše - Početna

primijetiti ili primjetiti - Kako se piše?Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše primijetiti


Značenje: Uočiti, vidjeti, opaziti, zapaziti; prenes. napomenuti; staviti primjedbu; iznijeti zapažanje.


Nepravilno se piše primjetiti.
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanjeDa li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše paničiti ili panićiti?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS