Kako se piše - Početna

Kako se piše: primijetiti ili primjetiti?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše primijetiti


Značenje: Uočiti, vidjeti, opaziti, zapaziti; prenes. napomenuti; staviti primjedbu; iznijeti zapažanje.Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše paničiti ili panićiti?
PODRŽITE NAŠ RAD