Kako se piše - Početna

Literatura


1. RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA, INSTITUT ZA JEZIK SARAJEVO, Sarajevo, 2007.


2. PRAVOPIS BOSANSKOG JEZIKA, Senahid Halilović, Sarajevo, 1999.


3. GRAMATIKA BOSANSKOG JEZIKA, Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić, Zenica, 2000


4. Pravopis.ba