Kako se piše - Početna

Kako se piše: takozvani ili tako zvani?Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše takozvani
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD