Kako se piše - Početna

kčerka ili kćerka: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


kčerka ili kćerka - Kako se piše?

Šta je ispravno: kčerka ili kćerka?


U bosanskom jeziku ispravno se piše kćerka.


Nepravilno se piše kčerka.
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
uredu ili u redu
samnom ili sa mnom
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam?PODRŽITE NAŠ RAD