Kako se piše - Početna

Kako se piše: započeti ili početi?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše započeti - krenuti u nekom poslu, početi šta raditi;
i početi - započeti, otpočeti, pokrenuti se; započeti nešto novo; krenuti od početka; ponovo pokrenuti, nastaviti ranije ostavljeno.
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše neplanirano ili ne planirano?
PODRŽITE NAŠ RAD