Kako se piše - Početna

Kako se piše: na godinu ili nagodinu?Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše nagodinu
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD