Kako se piše - Početna

bočica ili boćica - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše bočica ili boćica?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše bočica.


Nepravilno se piše boćica.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše ima li ili imali?DONIRAJTE I PODRŽITE NAS