Kako se piše - Početna

Kako se piše: trauma ili trauna?Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše trauma


Trauma: med. ozljeda, povreda izazvana fizičkim uticajem na organizam (udarcem, hemijskim sredstvom, električnom strujom); psihičko opterećenje.DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD