Kako se piše - Početna

nijedan ili ni jedan - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše nijedan ili ni jedan ?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše nijedan i ni jedan.Primjer. Nije stavio nijedan znak.


Primjer: Ni jedan jedini put.


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše neplanirano ili ne planirano?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS