Kako se piše - Početna

nizašta ili ni za šta: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Kako se pravilno piše nizašta ili ni za šta

Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše nizašta i ni za šta.


Primjer u rečenicama:
Više nije nizašta.
Nizašta se ne bih odrekao, čak ni u najtežim vremenima.
Nizašta nije zamenjivo iskustvo ljubavi.


Primjer u rečenicama:
On nehaje ni za šta.
Ni za šta na svijetu ne bih zanemarila svoje obaveze.
Ne bih prekinuo svoje putovanje ni za šta.
Nikada ne bih izdao svoje prijatelje ni za šta.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
ne daj ili nedaj
otkud ili odkud
uvijek ili uvjek
podaci ili podatci
nemojte ili nemoj te
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam
ne da ili neda
nezna ili ne zna?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD