Kako se piše - Početna

nizašta ili ni za šta - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše nizašta ili ni za šta?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše nizašta i ni za šta.


Primjer 1: Više nije nizašta.


Primjer 2: On nehaje ni za šta.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanjeDa li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
ne daj ili nedaj
otkud ili odkud
uvijek ili uvjek
podaci ili podatci
nemojte ili nemoj te
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam
ne da ili neda
nezna ili ne zna?
PODRŽITE NAŠ RAD