Kako se piše - Početna

Kako se piše: hairli ili hajirli?Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše hairli
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS