Kako se piše - Početna

Kako se piše: dopola ili do pola?U bosanskom jeziku

ispravno se piše Dopola i Do pola.

Primjer 1: Dopola oguliti.
Primjer 2: Do pola puta.
PODRŽITE NAŠ RAD