Kako se piše - Početna

brinuti ili briniti - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Kako se pravilno piše brinuti ili briniti

brinuti ili briniti?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše brinuti.Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
uredu ili u redu
samnom ili sa mnom
nabolje ili na bolje
niotkuda ili ni odkuda
ukoliko ili u koliko
neradi ili ne radi
nevidim ili ne vidim
ne moram ili nemoram
maica ili majica
ići ću ili ićiću
ne treba ili netreba
odštampati ili otštampati
ne postoji ili nepostoji
zauzvrat ili za uzvrat
nijedna ili ni jedna
ne može ili nemože
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
iliti ili ili ti
da li ili dali ?

DONIRAJTE I PODRŽITE NAS