Kako se piše - Početna

Sadržaj riječi i pojmova

Odaberite riječ i saznajte kako se ispravno piše


A


absolutno ili apsolutno
abstraktno ili apstraktno
alal ili halal
alejkumu selam ili alejkumus-selam
amidža ili amiđa
analitičan ili analitićan
analitičar ili analitićar
analitički ili analitićki
artikl ili artikal
asma ili astma

B


banki ili banci
bašča ili bašća
Baščaršija ili baščaršija
bejzbol ili bezbol
beričet ili berićet
beskompromisan ili bezkompromisan
bespovratno ili bezpovratno
bespredmetan ili bezpredmeta
besraman ili bezsraman
bezbjednost ili bezbijednost
bezobrazan ili brezobrazan
bezobrazna ili brezobrazna
bezosjećajan ili bez osjećajan
bezveze ili bez veze
bijelo ili bjelo
bismo ili bi smo
bitki ili bitci
bogami ili boga mi
bojenje ili bojanje
boljela ili bolila
bonbon ili bombon
bonbona ili bombona
brinuti ili briniti

C


cijelosti ili cjelosti
cijenik ili cjenik
cijeniti ili cjeniti
cijenjeni ili cjenjeni
cijenovnik ili cjenovnik
cijepač, cijepać, cjepač ili cjepać
cjev ili cijev
cjenkati ili cijenkati
cvijet ili cvjet
cvjetati ili cvijetati
cvjetić ili cvijetić
cvjetnjak ili cvijetnjak
cvjetovi ili cvijetovi

Č, Ć


čak ili ćak
čaršaf ili čaršav
čekati ili ćekati
ćemo ili će mo
čemu ili ćemu
čestitki ili čestitci
čiji ili ćiji
čim ili ćim
čitalac ili čitatelj
čitati ili ćitati
član ili ćlan
čošak ili ćošak
čovjek ili čovijek
čumur ili ćumur
ćelija ili čelija
ćete ili će te
ćevapčić ili ćevapćić
ćevapi ili čevapi

D


dabogda ili da bogda
dabome ili dabogme
dajdža ili daidža
da li ili dali
dapače ili dapaće
desert ili dezert
dijeliti ili djeliti
dijeta ili dieta
dijete ili djete
djeca ili dijeca
dječak ili diječak
dječiji ili diječiji
djelić ili dijelić
djelimično ili djelomično
djelo ili dijelo
djevica ili dijevica
djevojčica ili dijevojčica
dobija ili dobiva
dobio ili dobijo
dobrodošli ili dobro došli
doći ću ili doćiću
dodatci ili dodaci
dodna ili do dna
dogodine ili do godine
dogrla ili do grla
dokad ili do kad
dokasno ili do kasno
domalo ili do malo
dopola ili do pola
doprinijeti ili pridonijeti
dosad ili do sad
doskora ili do skora
dotad ili do tad
dotamo ili do tamo
dovde ili do ovde
dovraga ili do vraga
drugdje ili drugde

Dž, Đ


džaba ili đaba
džamija ili đamija
džematlija ili đematlija
džemper ili đemper
džemre ili đemre

E


efendija ili Efendija
ekonomičan ili ekonomićan
ekopolicija ili eko policija
ekselencija ili ekscelencija
ekskurzija ili eskurzija

F


faktički ili faktićki
faličan ili falićan
fanatičan ili fanatićan
fantastićno ili fantastično
fioka ili fijoka

G


generacio ili generacijo
godina sa tačkom
godinu i po ili godinu ipo
gospođa skraćeno
gospodin skraćeno
gubici ili gubitci

H


hairli ili hajirli
hajde ili ajde
hambar ili hanbar
hijerarhija ili hijararhija
historija ili istorija
hoćete ili hoće te
htio ili htjeo

I


iako ili i ako
ići ću ili ićiću
ićićemo ili ići ćemo
idalje ili i dalje
ideja ili idea
idući ili iduči
iliti ili ili ti
ima li ili imali
ionako ili i onako
iscijediti ili iscjediti
ispravno ili izpravno
itekako i te kako
izači ću ili izaći ću
izdaleka ili iz daleka
izdalje ili iz dalje
izglasa ili iz glasa
iznova ili iz nova
izobilja ili iz obilja
izranije ili iz ranije
izreda ili iz reda
izvinite ili izvini te
izviniti ili izvinuti
izvuči ili izvući

J


ja bi ili ja bih
javiće ili javit će
javite ili javi te
javi ću ti ili javit ću ti
je li ili jeli
jučer ili juče

K


kabl ili kabel
kadgod ili katgod
kadkada ili katkada
kaiš ili kajiš
kamo li ili kamoli
kliješta ili klješta
ključ ili kljuć
kolikogod ili koliko god
komfor ili konfor
komfornije ili konfornije
korijenje ili korjenje
korištenje ili korišćenje
kraći ili krači
krakovi ili kraci
krompir ili krumpir
kuča ili kuća
Kurban-bajram ili kurban bajram

L


laboratorij ili labaratorij
laboratorija ili labaratorija
ladica ili latica
ladno ili hladno
lahko ili lako
liječnica ili lječnica
lijenčina ili ljenčina
lijepilo ili ljepilo
ljepotan ili lijepotan

LJ


ljekar ili lekar
ljep ili lijep
ljevičar ili ljevićar
ljevoruk ili lijevoruk

M


mada ili ma da
maica ili majica
majki ili majci
maloprije ili malo prije
malte ne ili maltene
mašala ili mašalah ili mašallah
mijenjam ili mjenjam
mijenjati ili mjenjati
mijera ili mjera
moguče ili moguće
mogučnost ili mogućnost
moguli ili mogu li

N


nabolje ili na bolje
nabrzinu ili na brzinu
načas ili na čas
način ili naćin
naći ili nači
naćiću ili naći ću
nadalje ili na dalje
nadebelo ili na debelo
nadesno ili na desno
naglas ili na glas
naizgled ili na izgled
najbolja ili naj bolja
najbolje ili naj bolje
najiskrenije ili naj iskrenije
najjači ili najači
najjeftiniji ili naj jeftiniji
najmiliji ili naj miliji
najverovatnije ili najvjerovatnije
najviše ili naj više
najviši ili najvišlji
najvrijedniji ili najvredniji
nakratko ili na kratko
namjerno ili namijerno
namjestiti ili namijestiti
napamet ili na pamet
napola ili na pola
napolje ili na polje
naprazno ili na prazno
naprekid ili na prekid
naprimjer ili na primjer
naruku ili na ruku
nasamo ili na samo
nasigurno ili na sigurno
nasilu ili na silu
nasljeđe ili naslijeđe
nasreću ili na sreću
na godinu ili nagodinu
na skroz ili naskroz
na to ili nato
na žalost ili nažalost
ne bi ili nebi
ne bih ili ne bi
ne bude ili nebude
ne čini ili nečini
ne čujem ili nečujem
ne da ili neda
ne daj ili nedaj
ne daj se ili nedaj se
ne dam ili nedam
ne dođe ili nedođe
ne dozvoljava ili nedozvoljava
ne gleda ili negleda
ne gledam ili negledam
ne ide ili neide
ne koristi ili nekoristi
ne mijenja ili nemijenja
ne mogu ili nemogu
ne moram ili nemoram
ne moraš ili nemoraš
ne morate ili nemorate
ne može ili nemože
ne možemo ili nemožemo
ne nosi ili nenosi
ne pismen ili nepismen
neplanirano ili ne planirano
ne podnosim ili nepodnosim
ne postoji ili nepostoji
ne povjerovati ili nepovjerovati
ne pravilno ili nepravilno
ne priča ili nepriča
ne razumije ili nerazumije
ne realno ili nerealno
ne smije ili nesmije
ne stignem ili nestignem
ne treba ili netreba
ne umije ili neumije
ne vodi ili nevodi
ne volim ili nevolim
ne zanima ili nezanima
ne znaju ili neznaju
ne znate ili neznate
nećemo ili ne ćemo
nečinjenje ili ne činjenje
nečitko ili ne čitko
nečovjek ili ne čovjek
nedajte ili ne dajte
nedaju ili ne daju
nedjelja ili nedelja
nedolazak ili ne dolazak
nedopada ili ne dopada
nedostaju ili ne dostaju
neinteresuje ili ne interesuje
nemam ili ne mam
nemoguće ili ne moguće
nemoj ili ne moj
nemojte ili nemoj te
neodgovara ili ne odgovara
neodgovoran ili ne odgovoran
neozbiljno ili ne ozbiljno
nepiše ili ne piše
nepita ili ne pita
nepoštujem ili ne poštujem
nepostupanje ili ne postupanje
nepromijenjeno ili ne promijenjeno
neradi ili ne radi
nespava ili ne spava
nesreća ili ne sreća
nestaješ ili ne staješ
nestane ili ne stane
nestižem ili ne stižem
nesviđa ili ne sviđa
nevažno ili ne važno
nevezano ili ne vezano
nevide ili ne vide
nevidim ili ne vidim
nevjerojatno ili nevjerovatno
nevjerujem ili ne vjerujem
nezaboravi ili ne zaboravi
nezadovoljan ili ne zadovoljan
nezavisan ili nezavistan
nezna ili ne zna
neznači ili ne znači
neznam ili ne znam
nije ili ni je
nijedan ili ni jedan
nijedna ili ni jedna
nimalo ili ni malo
niotkud ili ni odkud
nizašta ili ni za šta
niotkuda ili ni odkuda
noć ili noč
noćas ili nočas
noći ili noči

NJ


njegovatelj ili negovatelj
njemica ili nijemica
nježan ili nežan

O


obavijest ili obavjest
obavijestiti ili obavjestiti
obe ili obje
očekuj ili oćekuj
očekujem ili oćekujem
očito ili oćito
od kako ili otkako
odavde ili odavdje
odaziv ili odziv
odjednom ili od jednom
odjelo ili odijelo
odkad ili otkad
odprilike ili otprilike
odreda ili od reda
odsad ili od sad
odsijek ili odsjek
odspavati ili otspavala
oduvijek ili od uvijek
onemogućiti ili onemogučiti
opće ili opšte
opći ili opšti
ormar ili orman
osmijeh ili osmjeh
otići ili otiči
otkud ili odkud
otuda ili od tuda
ovde ili ovdje
ozlijeđen ili ozljeđen

P


pamčenje ili pamćenje
paničiti ili panićiti
papirić ili papirič
Perzija ili Persija
pobjeći ili pobijeći
početi ili poćeti
počinje ili poćinje
podaci ili podatci
podijeliti ili podjeliti
podjela ili podjela
podnio ili podnjeo
podpisati ili potpisati
podrazumjeva ili podrazumijeva
podsetiti ili podsjetiti
podsjetim ili potsjetim
podsjetnik ili potsjetnik
pogledaj te ili pogledajte
poljubci ili poljupci
pomalo ili po malo
pomjera ili pomijera
pomjeranje ili pomijeranje
ponedjeljak ili ponedeljak
ponekad ili po nekad
ponešto ili po nešto
popij ili popi
posle ili poslije
poslijepodne ili poslije podne
posljedica ili poslijedica
posljednji ili poslednji
potcijeniti ili podcijeniti
potiče ili potječe
potpis ili podpis
potpitanje ili podpitanje
povreda ili povrijeda
povrijediti ili povrjediti
preda mnom ili predamnom
predhodni ili prethodni
predhodno ili prethodno
predpostaviti ili pretpostaviti
predpostavka ili pretpostavka
predprošle ili pretprošle
predstavlja ili pretstavlja
predstavnik ili pretstavnik
preključe ili prekjuče
preključer ili prekjučer
preključerašnji ili prekjučerašnji
preko ili prijeko
prelijevati ili preljevati
prenjeti ili prenijeti
prenos ili prijenos
pretpostavljam ili predpostavljam
prevoz ili prijevoz
prezir ili prijezir
pri kraju ili prikraju
prihvatam ili prihvaćam
prijeći ili preći
prijedlog ili prjedlog
prijetiti ili pretiti
prijevod ili prevod
primijetiti ili primjetiti
primjenjivati ili primijenjivati
pritom ili pri tom
projekt ili projekat
promijeniti ili promjeniti
promjena ili promijena
promjenjen ili promijenjen
prosječan ili prosiječan
prosjek ili prosijek

R


razumijevanje ili razumjevanje
razumjeti ili razumijeti
reči ili reći
redoslijed ili redosljed
riječ ili rječ
riječica ili rječica
riječnik ili rječnik
riješavati ili rješavati
riješeno ili rješeno
riješiti ili rješiti
rješava ili riješava

S


samnom ili sa mnom
sasvim ili sa svim
selam alejk ili selam alejkum
sjedim ili sijedim
sjediti ili sijediti
sjesti ili sijesti
sliki ili slici
sljedi ili slijedi
smijer ili smjer
snijeg ili snjeg
sobzirom ili s obzirom
sprečavanje ili sprječavanje
sreća ili sreča
stajati ili stojati
stići će ili stićiće
stijenka ili stjenka
sto ili stol
stoga ili s toga
sumljiv ili sumnjiv
sumljivo ili sumnjivo
sumnjam ili sumljam
suradnja ili saradnja
svejedno ili sve jedno
svjedok ili svijedok

Š


šačica ili šaćica
šečer ili šećer
šezdeset ili šestdeset
šorc ili šorts
štaviše ili šta više

T


tačno ili taćno
također ili takođe
takozvani ili tako zvani
tastatura ili tastetura
tijelo ili tjelo
tijesno ili tjesno
tko ili ko
tog ili toga
trauma ili trauna
trčati ili trćati
trebali bi smo ili trebali bismo
trenutci ili trenuci
trkač ili trkać
trkači ili trkaći
turistkinja ili turistica

U


ubuduće ili u buduće
uglavnom ili u glavnom
ujutro ili ujutru
ukoliko ili u koliko
umjesto ili umesto
unapređenje ili unaprjeđenje
unaprijed ili u naprijed
unazad ili u nazad
unesen ili unešen
uopšte ili u opšte
upitanju ili u pitanju
upola ili u pola
upomoć ili u pomoć
upotpunosti ili u potpunosti
upotrijebiti ili upotrebiti
upravu ili u pravu
uputstvo ili upustvo
uredu ili u redu
usljed ili uslijed
uspjeh ili uspijeh
uspjela ili uspijela
uspjeti ili uspijeti
usput ili uzput
ustvari ili u stvari
uticaj ili utjecaj
uticati ili utjecati
uvijek ili uvjek
uživajte ili uživaj te

V


valjda ili valda
vanserijski ili van serijski
vanstranački ili van stranački
veči ili veći
velik ili velak
vidio ili vidjeo
vidite ili vidi te
vijećnik ili vjećnik
vijenac ili vjenac
vijeran ili vjeran
viješto ili vješto
viši ili višlji
vječni ili viječni
vjernik ili vijernik
vjerovati ili vijerovati
vrijeđanje ili vrjeđanje
vrijeđati ili vrjeđati
vrijednost ili vrjednost
vrijeme ili vrjeme

Z


za malo ili zamalo
zahtijeva ili zahtjeva
zahtijevan ili zahtjevan
zahtijevati ili zahtjevati
zahtjevno ili zahtijevno
zamijena ili zamjena
zamijeniti ili zamjeniti
započeti ili početi
zapravo ili za pravo
zaredom ili za redom
zasad ili za sad
zauvijek ili za uvijek
zauzvrat ili za uzvrat
zavjesa ili zavijesa
završio ili završijo
značenje ili znaćenje
znači će ili značiće
značiti ili znaćiti

Ž


želuci ili želudci
željezara ili železara
živjeti ili živiti
žurki ili žurci