Kako se piše - Početna

na to ili nato - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše na to ili nato?


na to ili nato

Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše na to (bez obzira na to) i nato (pril.; potom).Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
neodgovara ili ne odgovara
predpostaviti ili pretpostaviti
pretpostavljam ili predpostavljam
ćemo ili će mo
ćete ili će te
predhodni ili prethodni
ne treba ili netreba
odštampati ili otštampati
ne postoji ili nepostoji
zauzvrat ili za uzvrat
nijedna ili ni jedna
ne može ili nemože
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
iliti ili ili ti
da li ili dali ?


DONIRAJTE I PODRŽITE NAS