Kako se piše - Početna

crijep ili crjep - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše crijep ili crjep?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše crijep.


Nepravilno se piše crjep.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
ima li ili imali
djeljenik ili dijeljenik
djevica ili dijevica
doletjeti ili doletiti
domačica ili domaćica
džem ili đem
ekselencija ili ekscelencija
godina sa tačkom
grešnik ili griješnik
hodža ili hođa
idući ili iduči
iko ili itko
ispovijest ili ispovjest
izaći ili izići
jedanaest ili jedanest?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS