Kako se piše - Početna

Kako se piše: godina sa tačkom?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše god.