Kako se piše - Početna

džem ili đem - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše džem ili đem?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše džem.


Nepravilno se piše đem, dem, djem, dzem.
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
pretpostavljam ili predpostavljam
samnom ili sa mnom
august ili avgust
bijeda ili bjeda
bitki ili bitci
bonbon ili bombon
bratski ili bracki
čaša ili ćaša
čestitka ili ćestitka
crijep ili crjep
dabogda ili da bogda
dioba ili dijoba?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS