Kako se piše - Početna

grešnik ili griješnik - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše grešnik ili griješnik?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše grešnik.


Ispravno se piše i grješnik .


Nepravilno se piše griješnik.
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše pretpostavljam ili predpostavljam ili kako se pravilno piše samnom ili sa mnom?
PODRŽITE NAŠ RAD