Kako se piše - Početna

ne moram ili nemoram: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


ne moram ili nemoram - Kako se piše?

Šta je ispravno: ne moram ili nemoram?


U bosanskom jeziku ispravno se piše ne moram.


Izvor:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
predhodni ili prethodni
ne treba ili netreba
odštampati ili otštampati
ne postoji ili nepostoji
zauzvrat ili za uzvrat
nijedna ili ni jedna
ne može ili nemože
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
iliti ili ili ti
da li ili dali?
Obračun bruto plata


PODRŽITE NAŠ RAD