Kako se piše - Početna

samnom ili sa mnom - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše sa mnom ili samnom?


U bosanskom jeziku

pravilno se piše sa mnom.Zamjeničke enklitike pišu se odvojeno od prijedloga: za me, za nj, uza nj, poda nj, u se, uza se, poda se, među se, sa mnom, preda mnom, za te, nada te.Nepravilno se piše samnom.(Literatura:Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Wikipedia)
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
neodgovara ili ne odgovara
predpostaviti ili pretpostaviti
pretpostavljam ili predpostavljam
ćemo ili će mo
ćete ili će te ?
PODRŽITE NAŠ RAD