Kako se piše - Početna

niotkuda ili ni odkuda - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


niotkuda ili ni odkuda

niotkuda ili ni odkuda?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše niotkuda.
(Literatura:Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Wikipedia)
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
nabolje ili na bolje
predpostaviti ili pretpostaviti
pretpostavljam ili predpostavljam
ćemo ili će mo
ćete ili će te
predhodni ili prethodni
ne treba ili netreba
odštampati ili otštampati
ne postoji ili nepostoji
zauzvrat ili za uzvrat
nijedna ili ni jedna
ne može ili nemože
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
iliti ili ili ti
da li ili dali ?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD