Kako se piše - Početna

Kako se piše: veči ili veći?Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše veći.Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
uredu ili u redu
samnom ili sa mnom
niotkuda ili ni odkuda
odjedanput ili odjednom
odjelo ili odijelo
oduvijek ili od uvijek
ondje ili onde
oslobođenje ili oslobodženje
otcijepiti ili odcijepiti
otuda ili od tuda
pijetao ili pjetao
početi ili poćeti
podjela ili podijela
podrazumjeva ili podrazumijeva
pogledaj te ili pogledajte
pohvaliti ili pofaliti?DONIRAJTE I PODRŽITE NAS