Kako se piše - Početna

otcijepiti ili odcijepiti

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše otcijepiti ili odcijepiti?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše otcijepiti.


Nepravilno se piše odcijepiti, otcjepiti.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše neodgovara ili ne odgovara?DONIRAJTE I PODRŽITE NAS