Kako se piše - Početna

svijetliti ili svjetliti: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


svijetliti ili svjetliti - Kako se piše?

Šta je ispravno: svijetliti ili svjetliti?


U bosanskom jeziku ispravno se piše svijetliti.


Nepravilno se piše svjetliti.
Izvor:

Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
dječak ili diječak
brinuti ili briniti
nasigurno ili na sigurno
neću ili ne ću
drugdje ili drugde
dobrodošli ili dobro došli
artikl ili artikal
predstavlja ili pretstavlja
itekako i te kako
na žalost ili nažalost
samnom ili sa mnom
uredu ili u redu
upravu ili u pravu
pretpostavljam ili predpostavljam
da li ili dali
neznam ili ne znam
ne mogu ili nemogu
uspjeh ili uspijeh
predstavlja ili pretstavlja
dijete ili djete?
Obračun bruto plata


PODRŽITE NAŠ RAD