Kako se piše - Početna

nasigurno ili na sigurno - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


nasigurno ili na sigurno

nasigurno ili na sigurno?
U bosanskom jeziku

ispravno se piše nasigurno i na sigurno.


Primjer 1: U tom poslu ima novca i ako se igra nasigurno.


Primjer 2: Odlaganje na sigurno mjesto.


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
nevidim ili ne vidim
ne moram ili nemoram
fanatičan ili fanatićan
maica ili majica
ići ću ili ićiću
ne treba ili netreba
odštampati ili otštampati
ne postoji ili nepostoji
zauzvrat ili za uzvrat
nijedna ili ni jedna
ne može ili nemože
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
iliti ili ili ti
da li ili dali
uredu ili u redu
samnom ili sa mnom
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam?PODRŽITE NAŠ RAD