Kako se piše - Početna

Kako se piše: nasigurno ili na sigurno?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše nasigurno i na sigurno.


Primjer 1: U tom poslu ima novca i ako se igra nasigurno.


Primjer 2: Odlaganje na sigurno mjesto.


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše nasilu ili na silu?
PODRŽITE NAŠ RAD