Kako se piše - Početna

šesnaest ili šestnest - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše šesnaest ili šestnest?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše šesnaest.


Nepravilno se piše šestnest.
Izvor:

Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
dječak ili diječak
brinuti ili briniti
nasigurno ili na sigurno
neću ili ne ću
drugdje ili drugde
dobrodošli ili dobro došli
artikl ili artikal
predstavlja ili pretstavlja
itekako i te kako
na žalost ili nažalost
samnom ili sa mnom
uredu ili u redu
upravu ili u pravu
pretpostavljam ili predpostavljam
da li ili dali
neznam ili ne znam
ne mogu ili nemogu
uspjeh ili uspijeh
predstavlja ili pretstavlja
dijete ili djete?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS