Kako se piše - Početna

primjećivati ili primijećivati - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše primjećivati ili primijećivati?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše primjećivati.


Nepravilno se piše primijećivati.
Izvor:

Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
dječak ili diječak
neradi ili ne radi
naglas ili na glas
zasad ili za sad
lijenčina ili ljenčina
zaredom ili za redom
zamijena ili zamjena
zahtijevati ili zahtjevati
viši ili višlji
samnom ili sa mnom
uredu ili u redu
upravu ili u pravu
pretpostavljam ili predpostavljam
da li ili dali
neznam ili ne znam
ne mogu ili nemogu
uspjeh ili uspijeh
predstavlja ili pretstavlja
dijete ili djete?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD