Kako se piše - Početna

pretpostavljeni ili predpostavljeni: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


pretpostavljeni ili predpostavljeni - Kako se piše?

Šta je ispravno: pretpostavljeni ili predpostavljeni?


U bosanskom jeziku ispravno se piše pretpostavljeni.


Nepravilno se piše predpostavljeni.
Izvor:

Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
dječak ili diječak
brinuti ili briniti
nasigurno ili na sigurno
neću ili ne ću
drugdje ili drugde
dobrodošli ili dobro došli
artikl ili artikal
predstavlja ili pretstavlja
itekako i te kako
na žalost ili nažalost
samnom ili sa mnom
uredu ili u redu
pretpostavljam ili predpostavljam
da li ili dali
neznam ili ne znam
ne mogu ili nemogu
uspjeh ili uspijeh
predstavlja ili pretstavlja
dijete ili djete?
Obračun bruto plata


PODRŽITE NAŠ RAD