Kako se piše - Početna

preda mnom ili predamnom: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Kako se pravilno piše preda mnom ili predamnom

Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše preda mnom.Zamjeničke enklitike pišu se odvojeno od prijedloga: za me, za nj, uza nj, poda nj, u se, uza se, poda se, među se, sa mnom, preda mnom, za te, nada te. 3


Primjer:


Kada se piše pismo, uvijek se piše odvojeno od mene, tako da ga mogu vidjeti preda mnom.
Zamjenice za mnom i preda mnom često se koriste u pisanju, ali uvijek se piše odvojeno.
Kako je knjiga, pitao je za mnom, dok je sjedio preda mnom.


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
na to ili nato
brinuti ili briniti
izvinite ili izvini te
ne postoji ili nepostoji
smijer ili smjer
obe ili obje
također ili takođe
djelo ili dijelo
dajdža ili daidža
na žalost ili nažalost
samnom ili sa mnom
uredu ili u redu
pretpostavljam ili predpostavljam
da li ili dali
neznam ili ne znam
ne mogu ili nemogu
uspjeh ili uspijeh
predstavlja ili pretstavlja
dijete ili djete?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD