Kako se piše - Početna

Kako se piše: preda mnom ili predamnom?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše preda mnom.Zamjeničke enklitike pišu se odvojeno od prijedloga: za me, za nj, uza nj, poda nj, u se, uza se, poda se, među se, sa mnom, preda mnom, za te, nada te. 3Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše htio ili htjeo?PODRŽITE NAŠ RAD