Kako se piše - Početna

Kako se piše: dogrla ili do grla?Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše dogrla i do grla.

Primjer 1: Dogrla zadužiti se.
Primjer 2: Do grla zakopčati.
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
godina sa tačkom
grešnik ili griješnik
hodža ili hođa
idući ili iduči
iko ili itko
ima li ili imali
ispovijest ili ispovjest
izaći ili izići
jedanaest ili jedanest
kamion ili kamijon
kčerka ili kćerka
količina ili kolićina
kupaona ili kupaonica
Kurban-bajram ili kurban bajram
ladica ili latica
mjeriti ili mijeriti
mjesec ili mijesec
naizgled ili na izgled
nakratko ili na kratko
naprazno ili na prazno?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS