Kako se piše - Početna

bezveze ili bez veze - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


bezveze ili bez veze - Kako se piše?

Šta je ispravno?




U bosanskom jeziku ispravno se piše bezveze i bez veze.

Primjer: Ono ti je bilo bezveze.
Primjer: Bez veze sa stvarnošću.

Sastavljeno se piše i bezvezan te ima značenje: nešto bez veze sa stvarnošću, smislom i sl., besmislen.



(Literatura: Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Wikipedia)


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
na to ili nato
brinuti ili briniti
izvinite ili izvini te
ne postoji ili nepostoji
smijer ili smjer
obe ili obje
također ili takođe
djelo ili dijelo
dajdža ili daidža
na žalost ili nažalost
samnom ili sa mnom
uredu ili u redu
pretpostavljam ili predpostavljam
da li ili dali
neznam ili ne znam
ne mogu ili nemogu
uspjeh ili uspijeh
predstavlja ili pretstavlja
dijete ili djete?







PODRŽITE NAŠ RAD