Kako se piše - Početna

ubuduće ili u buduće - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše ubuduće ili u buduće?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše ubudućeLiteratura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
bs.wikipedia.org
RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA


PODRŽITE NAŠ RAD